CSS chỉnh kích thước tương thích với di động và máy tính

CSS chỉnh kích thước tương thích với di động và máy tính (@media)
CSS chỉnh kích thước tương thích với di động và máy tính
@media only screen
 and (min-width: 668px) {
  .xemvr360 {
    width: 58%;
  }
}
@media only screen
 and (min-width: 375px) 
 and (max-width: 667px) {
  .xemvr360 {
    width: 21%;
  }
}
Trong đó: 
Min-width: là kích thước nhỏ nhất
Max-width: là kích thước lớn nhất
.xemvr360 : là class của bạn
Sau đó bạn chỉnh CSS cho phù hợp với kích thước của di động, và máy tính. Nếu thoả mãn điều kiện trên với kích thước nào nó sẽ hiển thị theo kích thước đó.
{LANG.timeoutsess_nouser, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây